Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Stor satsning mot ohälsosamma levnadsvanor

I Sverige beror 20 procent av alla för tidiga dödsfall och funktionsnedsättningar på ohälsosamma levnadsvanor. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa lanserar Socialstyrelsen nu för första gången nationella riktlinjer på området.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar