Share This Post

Förskola och skola / Fulltextmaterial / Sex och samlevnad

Stödmaterial: Sex i skolan

”Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll för sex- och samlevnadsundervisningen” är ett stödmaterial för rektorer och skolpersonal om hur man kan organisera sex- och samlevnadsundervisningen. I det 40-sidiga materialet finns också förslag på vad man kan ta upp i undervisningen utifrån skrivningarna i kurs- och ämnesplanerna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar