Share This Post

Autism o asperger / Fulltextmaterial / Funktionshinder

Stöd vid möten för personer med aspergers syndrom

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Autismforum i Stockholms läns landsting presenterar materialet “Stöd vid möten”, som på ett enkelt och handfast sätt kan underlätta kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper. Materialet finns för flera målgrupper i länkar på sidan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar