Share This Post

Arbete med familjer / Förskola och skola / SocialNätet-Arkiv

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärden ökar, närvaron i skolan ökar och en bättre arbetsro skapas när skola och socialtjänst tillsammans har tillsatt resurser för insatser i skolan och utökat elevhälsan. Det visar sig att tillgängligheten till barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld har ökat.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar