Share This Post

Bostad / SocialNätet-Arkiv

Stöd till projekt för hemlösa

Socialstyrelsen delar ut 10 milj kr till projekt som arbetar med hemlösa. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att leda ett utvecklingsarbete under åren 2002-2005 för att utveckla metoder som motverkar hemlöshet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar