Share This Post

Arbetsmarknad / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Promemorian innehåller förslag – en tillfällig reglering som ska gälla från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 januari 2013 – till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar