Share This Post

Okategoriserade / Relationer och kön

Stöd till män utsatta för relationsvåld

Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld. Hälso- och sjukvården måste bättre kunna fånga upp och erbjuda hjälp även till män som utsatts.

Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem, men har till största delen studerats bland kvinnor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar