Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Stöd till lokala initiativ i arbetet med mångfaldsfrågor

För att stimulera och stödja lokala initiativ och utvecklingsinsatser erbjuds skolor och kommuner möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel, inom ramen för regeringens mångfaldssatsning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar