Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Stöd till kommuner som vill införa värdighetsgarantier

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som beskriver hur kommuner kan arbeta fram lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska utgå från de etiska värden som ska prägla kommunens äldreomsorg och kunna tillämpas av såväl kommunen som enskild verksamhet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar