Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område – överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i en överenskommelse (S2011/986/FST) enats om insatser under 2011 för att stödja en strategisk utveckling inom socialtjänstens område. Insatserna gäller stöd för en evidensbaserad praktik och en tillgänglig och säker information. I beredningen inför överenskommelsen har bland annat en samrådsgrupp med representanter från brukarorganisationer, professionen, socionomutbildningen, alternativa utförare samt FoU Välfärd varit involverad.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar