Share This Post

Brukarinflytande / Brukarinflytande- funktionshinder / Socialt arbete

Stöd till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Den som fått beslut att få en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras. Det är viktigt att det finns goda relationer mellan den som ger och den som får stöd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar