Share This Post

Barn / Okategoriserade / Övriga

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Denna handbok vänder sig till LSS-handläggare och utförare som ger insatser till barn och unga. Boken beskriver vad som är bra att tänka på runt stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar. Syftet är bland annat att underlätta tillämpningen av SOSFS 2012:6 om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar