Share This Post

Barn och ungdom / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Stöd till barn och bättre samarbete mellan kommuner och landsting

Regeringen har beslutat att överlämna förslag till förändringar inom den psykiatriska vården till lagrådet. Lagrådsremissen innehåller förslag kring stöd och hjälp till barn när föräldrar till exempel drabbas av psykisk sjukdom eller får missbruksproblem, ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting för vård för psykiskt sjuka personer och rätt till individuella planer för vårdtagare som är föremål för insatser av både landstinget och kommunen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar