Share This Post

Anhöriga

Stöd till anhöriga till äldre med invandrarbakgrund

Det är generellt svårt att nå ut till dem som vårdar en anhörig. Särskilt svårt är det att nå anhöriga till äldre invandrare. Tidigare studier visar att få anhöriga till äldre med invandrarbakgrund utnyttjar de stödformer som finns. I denna artikel beskrivs hur man arbetar i Rosengård i Malmö.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar