Share This Post

Anhöriga

Stöd till anhöriga ställer krav på strategi – Meddelandeblad

Socialtjänstlagens bestämmelse om stöd till anhöriga säger att socialnämnden ska erbjuda stöd till de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller har funktionshinder. Syftet är framför allt att minska de anhörigas fysiska och psykiska belastning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar