Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Stöd i hemspråk ger bättre betyg

Dagens Nyheter rapporterar att ett försök i Malmö visar att genom att erbjuda invandrarbarn stödundervisning på deras hemspråk är det möjligt att snabbt hjälpa dem till bättre studieresultat.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar