Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Stöd för psykoterapiutbildning och stöd till forskning

Regeringen har idag beslutat om att satsa 15 miljoner kronor per år för att öka antalet utbildade inom psykoterapi. Regeringen satsar även 12 miljoner kronor per år för att öka antalet forskningsplatser inom psykiatrin.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar