Share This Post

Arbetsmarknad

Stöd för återgång till arbetslivet

SJUKFÖRSÄKRING Under 2010 når 50000 människor den bortre gränsen för sjukpenning. Nu redogör bland andra socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för regeringens åtgärdspaket som ska underlätta för långtidssjukskrivna att återvända till arbetsmarknaden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar