Share This Post

Psykiatri

Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa

Docent Sarah Wamala och Johanna Ahnquist: Ny studie visar att ohälsosam livsstil skapar psykisk sjuklighet: Människor som röker, dricker för mycket, äter dåligt och inte rör på sig löper flerdubbel risk att drabbas av dålig psykisk hälsa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar