Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Statsbidrag till landstingen för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling

Enligt regeringsbeslut 2011-09-08 syftar bidraget till att stödja utbildning inom området evidensbaserad psykologisk behandling, såsom kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar