Share This Post

Socialt arbete

Statsbidrag att söka från socialstyrelsen

Socialstyrelsen fördelar på regeringens uppdrag bidrag till riksorganisationer inom det sociala området. Här står vilka som får bidrag, fördelning och vilka bidrag som kan sökas.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar