Share This Post

Fulltextmaterial / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Statligt stöd till psykiatrin gav liten effekt

De statliga bidragen för att stärka vården av psykiskt sjuka har endast haft marginell betydelse. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen. Den psykiatriska vårdens problem är komplexa och kan därför inte lösas av tillfälliga statsbidrag. I stället bör regeringen omfördela stödet till psykiatrin så det blir mer långsiktigt och strategiskt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar