Share This Post

Försörjningsstöd / Okategoriserade

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010

Arbetslöshet är det vanligaste försörjningshindret, och har angetts för 38 procent av de personer som fick ekonomiskt bistånd under 2010. Socialstyrelsen publicerar den första reguljära statistiken över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar