Share This Post

Äldre / Funktionshinder

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2015

Statistiken handlar om några av de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning får av kommunen. Insatserna delas upp på vem som utför insatsen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar