Share This Post

Förebyggande arbete / Övriga

Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstituts (FHI) uppgift är att förebygga sjukdomar och annan ohälsa samt främja en god hälsa för alla. Verksamheten inriktas särskilt på de grupper i samhället som är utsatta för de största hälsoriskerna. På FHIs hemsida kan man läsa om deras arbete inom olika områden och få information kopplat till det. Läs tex om alkohol och droger, barns och ungdomars hälsa, forskning, tobak och äldres hälsa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar