Share This Post

Funktionshinder

Staten har misslyckats med stöd till funktionshindrade

Socialstyrelsen i ny rapport: Stora skillnader i levnadsförhållanden mellan funktionshindrade och befolkningen i övrigt – trots tio års politiskt arbete. Det har gått tio år sedan riksdagen slog fast de handikappolitiska målen som säger att personer med funktionsnedsättning ska ha lika förutsättningar för goda levnadsförhållanden som andra medborgare. Men gapet mellan idé och verklighet är stort. Social­styrelsens rapport ”Alltjämt ojämt”, som publiceras i dag, bygger på en undersökning av 57 500 vuxna funktionshindrade personer. Den visar att funktionshindrade bland annat har sämre utbildning, arbete, ekonomi och hälsa. Särskilt tuffa livsvillkor har personer mellan 20 och 29 år med psykisk ohälsa, skriver Håkan Ceder och Karin Flyckt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar