Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Staten föreslås ta över ansvar för assistans

Ansvaret för personlig assistans bör flyttas över från kommunerna till Försäkringskassan. Det föreslår Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar