Share This Post

Funktionshinder

Staten bör ta hela ansvaret för personlig assistans

Huvudmannaskapet för personlig assistans bör tas över av Försäkringskassan. Det ger vinster både för dem som behöver assistans och skattebetalarna samtidigt som rättsäkerheten ökar och kostnaderna för administrationen minskar. Dessutom förbättras möjligheterna till enhetlig styrning och likformig tillämpning. Det anser Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar