Share This Post

Kriminalitet

Staten bör betala skadestånd

I Norge tillämpas ett annat system där staten betalar ut skadestånd till brottsoffer och sedan kräver in pengarna från gärningspersonen. Vi förslår samma ordning i Sverige, skriver företrädare för Stödcentrum för unga brottsoffer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar