Share This Post

Förebygga kriminalitet / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv / Ungdomsbrottslighet

Stärkta insatser för unga

Insatser från första dagen i häkte, fler ungdomsavdelningar, tätare personalkontakt och tydligare villkor på anstalterna. Nu stärker Kriminalvården arbetet med att minska risken för återfall i brott bland unga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar