Share This Post

Barn och ungdom / Barns villkor / SocialNätet-Arkiv

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Justitierådet har som särskild utredare haft i uppdrag att öka kunskapen om tvångsäktenskap och barnäktenskap och att föreslå lagstiftning och andra åtgärder för att stärka skyddet mot sådana äktenskap. Betänkandet innehåller ett antal förslag om hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra äktenskap mot någons vilja.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar