Share This Post

Barn / Barn och ungdom / Godman & förvaltare / Invandrarbakgrund / SocialNätet-Arkiv

Stärkt skydd för ensamkommande barn

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka skyddet för barn som av flykting- eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn). Förslagen omfattar även barn som av motsvarande skäl kommit till Sverige men inte då varit ensamma utan först senare under sin vistelse blivit det.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar