Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer

Riksdagen har beslutat att skyddet för barn i utsatta situationer skall stärkas. Socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen blir skyldiga att samverka med samhällsorgan, organisationer och andra när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen utvidgas till att även omfatta myndigheter inom kriminalvården och rättspsykiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket samt anställda inom dessa myndigheter. Det införs i brottsbalken en ny regel om skärpta straff för brott inom familjen som begås mot eller inför barn. Regeln innebär att ett straff kan skärpas om brottet skadat eller hade kunnat skada tryggheten och tilliten hos ett barn i barnets förhållande till en närstående person. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar