Share This Post

Socialt arbete

Stärk skyddet för whistleblowers

Personer som slår larm för att röja oegentligheter är ofta avgörande för att brott ska upptäckas. Men de får sällan någon uppskattning utan riskerar tvärtom repressalier. Skyddet för dem bör stärkas, skriver mutexperten Claes Sandgren.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar