Share This Post

Socialt arbete

Stärk det sociala arbetet

Tuffa arbetsvillkor inom socialt arbete gör att många kommuner har svårt att rekrytera erfarna medarbetare. Nu måste det sociala arbetet i Norrbotten uppmärksammas och medarbetarnas kompetens tas tillvara. Först då kan vi säkerställa att medborgarna får den hjälp de har rätt till. En väl fungerande social sektor är en nyckel för framtidens välfärd. Det handlar om hur vi bemöter våra äldre och deras anhöriga. Hur vi ger människor i behov av socialtjänstens stöd rätt hjälp. Hur vi behandlar de barn som samhället omhändertagit eller som kommit till Sverige utan någon anhörig.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar