Share This Post

Barn och ungdom

Stärk barnets rättigheter i socialtjänsten

Den senaste tiden har flera fall där barn far illa väckt stor uppmärksamhet och kritik har riktats mot att inte fler åtgärder har satts in för att skydda barnen. Barnombudsmannen anser, utan att kommentera de enskilda fallen, att barnets rättigheter måste stärkas i socialtjänsten. Vi har vid ett möte i april lämnat flera förslag till förändringar till den Barnskyddsutredning som just nu ser över skyddet och stödet för barn och unga. Barnskyddsutredningen väntas lämna sina förslag till regeringen i juli.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar