Share This Post

Äldre / Okategoriserade

Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Kvalitet i vård och omsorg för äldre kräver ett systematiskt arbetssätt där alla aktörer är överens om vilka tjänster som ska levereras och med vilken kvalitet. Kvalitet i vård och omsorg beskrivs i nationella mål och regleras i lagar och föreskrifter. Kommunerna får självfallet ställa högre krav på kvalitet om de så önskar. Vägledningens huvudbudskap är beskrivningen av en arbetsprocess i fyra steg (behovsanalys, Kvalitetskartläggning, Riskanalys och Uppföljning) som kommunerna kan använda i sin upphandling av tjänster i äldreomsorgen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar