Share This Post

Socialt arbete

SSR-undersökning: Socialsekreterarnas arbetssituation våren 2006

Kommunernas besparingar har gått för långt – välfärden hotas! Majoriteten av socialsekreterarna anser att de har svårt att leva upp till socialtjänstlagens intentioner.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar