Share This Post

Metoder

Sorgebearbetning i skolan – hur man som lärare i skolan kan bemöta barn i sorg.

Syftet med denna c-uppsats är att få en ökad förståelse för hur man som lärare i skolan kan bemöta barn i sorg.

* Hur kan man i skolan bemöta barn i sorg?

* Hur bearbetas sorgen i skolarbetet?

* Finns tiden och kunnandet till sorgebearbetning hos skolan och lärarna?

* Finns det fungerande beredskapsplaner ute i skolorna?

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar