Share This Post

Förebyggande arbete / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Sök ekonomiskt stöd från BRÅ

Varje år delar Brå ut ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Syftet är att utvinna kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete som sedan kan spridas vidare till andra. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar