Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Socialt arbete

Socsam

Socsam är en lagstiftad försöksverksamhet med politisk och finansiell samordning mellan sjukförsäkring, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Utgångspunkten är att utnyttja de samlade resurserna på bästa tänkbara sätt utifrån den enskilde människans behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar