Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Socionomutbildningarna stärkta efter kritik

Högskoleverket har följt upp de sju socionomutbildningar som för ett och ett halvt år sedan fick skarp kritik i en kvalitetsutvärdering. En glädjande nyhet är att sex av dessa numer håller en hög kvalitet efter omfattande kvalitetsåtgärder. I ett fall har Högskoleverket beslutat att återkalla examenstillståndet för socionomexamen, eftersom bristerna i utbildningen fortfarande är allvarliga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar