Share This Post

Socialt arbete

Socionomer som ryter

Morgondagens socionomer behöver lära sig ryta skrev socionomstudenten Marina Florin på Sociala Nätet i slutet av hösten. Morgondagen är uppenbarligen redan är för nu ryts det i Sverige. Socialsekreterare i Stockholm ordnar kampanjvecka nästa vecka där man protesterar mot sämre kvalitet i välfärden och går till försvar för ett mänskligt samhälle. Tre universitetslärare i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet skriver i veckan i en debattartikel att socialarbetare måste delta i högre grad i samhällsdebatten för att utsatta grupper inte ska överges helt av samhället. Läs mer om initiativen r i nyhetsbrevet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar