Share This Post

Äldre / Våld i nära relationer

Socialutskottet vill att regeringen redovisar strategi mot våld mot äldre

Äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Det är därför viktigt att öka kunskapen och systematiskt motverka våld, menar socialutskottet. Utskottet vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att under 2013 återkomma med en samlad redovisning om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. SD och V reserverar sig.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar