Share This Post

Lagar i socialt arbete

Socialtjänstlag (2001:453)

Ny socialtjänstlag som gäller from 1 jan 2002. Den nya lagen är språkligt moderniserad och kapitelindelad. Rätten till bistånd för den enskilde vidgas liksom möjligheten att överklaga biståndsbeslut. Länsstyrelserna får ökade tillsynsbefogenheter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar