Share This Post

Våld i nära relationer

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Utredningens uppdrag har varit att se över socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och att föreslå åtgärder för ett bättre stöd. Mot bakgrund av de svårigheter och brister utredningen funnit, föreslås bland annat en tydligare lagstiftning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar