Share This Post

Anhöriga / Anhöriga

Socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Kommunerna blir nu skyldiga att erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående. Det gäller om den närstående är långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar