Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Socialtjänsten utgör stor kostnad för kommunerna

Kostnaden för socialtjänsten i de svenska kommunerna fortsätter att öka och kostade totalt förra året 126 miljarder kronor.
Den tyngsta utgiftsposten är vården och omsorgen om äldre och om personer med funktionshinder. Men skillnaden mellan enskilda kommuner är stor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar