Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Missbruksvård / SocialNätet-Arkiv

Socialtjänsten uppfyller inte kvalitetskrav inom missbruksvården

För att människor med missbruksproblem ska ges goda förutsättningar att bli fria från sitt missbruk måste socialtjänsten förbättra sin verksamhet. En strukturerad planering och uppföljning är nödvändiga förutsättningar för en framgångsrik missbruksvård.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar