Share This Post

Droger och beroenden

Socialtjänsten nödvändig i vården av alkoholberoende

Det är stora kulturskillnader mellan sjukvård och socialtjänst. För ett optimalt resultat i behandling av alkoholberoende bör samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården utvecklas, skriver Titti Fränkel från Akademikerförbundet SSR i en replik.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar